zpět na úvodní stránku

Aktivní účast na ORL akademii 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

také letošní 9. ročník České ORL akademie Vám nabízí možnost aktivní účasti. Bude probíhat formou posterů. Všechny zaslané postery budou prezentovány v tištěné formě během České ORL akademie a zároveň jako pdf soubory na webových stránkách od 11. 9. 2023.

Ze zaslaných posterů bude odbornou komisí vybráno 6 prací, které budou jejich autoři prezentovat formou krátké přednášky v rámci programu České ORL akademie. Tisk posterů bude zajištěn.

Termín pro zaslání posterů je do 31. 8. 2023.

Vybraní k aktivní účasti budou vyrozuměni 11. 9. 2023.

Pokyny pro přípravu posterů

 • aktivní účast je určena výhradně pro autory v přípravě na specializační zkoušku (musí být hlavním a prezentujícím autorem)
 • všechny postery musí být vypracovány v českém nebo slovenském jazyce
 • autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku
 • je nutno držet se struktury vzorového posteru, který je ke stažení zde
 • svůj poster pro letošní rok můžete zaslat na adresu orlakademie@guarant.eu do 31. 8. 2023 (postery zaslané pro ORL akademii 2022 naleznete  zde )
 • po odeslání posteru bude zasláno potvrzení na e-mailovou adresu odesílatele
 • v případě nutnosti můžete být vyzváni organizátory kongresu k úpravě případných formálních nedostatků Vašeho posteru
 • všechny zaslané postery budou vyvěšeny jako pdf soubory na webových stránkách od 6. 9. 2023 a v tištěné formě prezentovány v průběhu České ORL akademie (tisk bude zajištěn organizátory)

Přijetí posteru k ústní prezentaci

 • odbornou komisí bude vybráno 6 nejlepších posterů, jejichž autoři budou vyzváni k přípravě ústní prezentace
 • výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP ocení 6 nejlepších posterů finanční odměnou 2 000 Kč za poster a ústní prezentaci; více informací o pravidlech finanční podpory zde
 • autoři budou o přijetí/nepřijetí k ústní prezentaci vyrozuměni e-mailem nejpozději 11. 9. 2023

Pokyny pro přípravu ústní prezentace

 • prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen organizátory
 • žádáme o dodržení délky prezentace 5 minut a 2 minuty diskuze (čas bude limitován)
 • podrobné instrukce k přípravě prezentace budou vybraným autorům zaslány e-mailem společně s vyrozuměním o přijetí přednášky


Prezidentka České ORL akademie

MUDr. Veronika Bandúrová

© 2022–2023 Česká ORL akademie