zpět na úvodní stránku

Aktivní účast na ORL akademii 2022

Registrace posteru


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také letošní 8. ročník České ORL akademie Vám nabízí možnost aktivní účasti. Bude probíhat formou E-posterů. Všechny zaslané budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísel, autora a názvu. Zároveň budou postery uloženy v pdf na webových stránkách od 12. 9. 2022.

Ze zaslaných posterů bude odbornou komisí vybráno 6 prací, které budou jejich autoři prezentovat formou krátké přednášky v rámci programu České ORL akademie.

Termín pro zaslání E-posterů je do 2. 9. 2022.

Vybraní k aktivní účasti budou vyrozuměni do 12. 9. 2022.

Pokyny pro přípravu posterů

 • aktivní účast je určena výhradně pro autory v přípravě na specializační zkoušku (musí být hlavním a prezentujícím autorem)
 • všechny postery musí být vypracovány v českém nebo slovenském jazyce
 • autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku
 • je nutno držet se struktury vzorového posteru, který je ke stažení zde
 • svůj poster pro letošní rok přiložte při registraci aktivní účasti do 2. 9. 2022
 • po odeslání přihlášky k aktivní účasti (odeslani posteru) bude zasláno potvrzení na e-mailovou adresu odesílatele
 • v případě nutnosti můžete být vyzváni organizátory kongresu k úpravě případných formálních nedostatků Vašeho posteru
 • všechny zaslané postery budou vyvěšeny jako pdf soubory na webových stránkách od 12. 9. 2022

Přijetí posteru k ústní prezentaci

 • odbornou komisí bude vybráno 6 nejlepších posterů, jejichž autoři budou vyzváni k přípravě ústní prezentace
 • výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP ocení 6 nejlepších posterů finanční odměnou 2 000 Kč za poster a ústní prezentaci; více informací o pravidlech finanční podpory zde
 • autoři budou o přijetí/nepřijetí k ústní prezentaci vyrozuměni e-mailem nejpozději do 12. 9. 2022

Pokyny pro přípravu ústní prezentace

 • prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen organizátory
 • žádáme o dodržení délky prezentace 5 minut a 2 minuty diskuze (čas bude limitován)
 • podrobné instrukce k přípravě prezentace budou vybraným autorům zaslány e-mailem společně s vyrozuměním o přijetí přednášky


Prezident kongresu

MUDr. Viktória Hránková

2017

Aktivní účast

Abstrakta aktivních účastníků jsou k dispozici zde.

 

© 2022 Česká ORL akademie