zpět na úvodní stránku

Postery 2022

Nejlepších 6 posterů vybraných k ústní prezentaci

P-7
Heterotopická žaludeční sliznice proximálního jícnu – prevalence a vliv na extraesofageální reflux
Enter M., Syrovátka J., Merenda M.

P-11
Individualizovaná diagnostika a léčba laryngofaryngeálního refluxu u pacientů s chronickým kašlem – pilotní výsledky
Hránková V., Balner T., Zeleník K., Formánek M., Komínek P.

P-19
Výsledky obliteračních technik po Canal Wall down Mastoidektomii
Krejzlová K., Vodička J., Knížek Z., Blanař. V.

P-34
Peroperační využití kontaktní endoskopie s NBI (ECE) při hodnocení vaskulárních změn v diagnostice maligních nádorů hrtanu
Švejdová A., Šatanková J., Černý M., Zeinerová L., Homoláč M., Chrobok V.

P-37
Rizikové faktory pooperační funkce lícního nervu u operace vestibulárního schwannomu
Trnková K., Verešpejová Ľ., Stříteská M.,Štícha K., Kohout J., Mareš J., Chovanec M.

P-35
Exprese intracelulárních adhezivních molekul (ICAM-1, -2, -3) a jejich ligandů CD11a (LFA-1 ) a CD11b (Mac-1) na membránách zánětlivých buněk infiltrujících nosní polypy
Vaněčková K., Funda D., Fundová P., Astl J.
 

Ostatní postery

P-1
Patulózní sluchová trubice – kazuistika a přehled léčebných možností
Blatová B., Formánek M., Zeleník K., Komínek P.

P-2
Použití virtuální reality v rehabilitaci pacientů po operaci vestibulárního schwannomu – první výsledky
Bonaventurová M., Bandúrová V., Černý R., Červený K., Koucký V., Svobodová V., Fík Z., Čada Z., Balatková Z.

P-3
Menieriformní vertigo s náhlou ztrátou sluchu a očním postižením – Coganův syndrom
Campsie F., Heřman J., Salzman R.

P-4
Polohově vázané vertigo po kochleární implantaci – kazuistika
Červený K., Balatková Z., Bouček J.1 Plzák J.

P-5
Subglotická cysta jako příčina dušnosti u kojence
Debnárová, M., Zeleník, K., Komínek, P.

P-6
Periferní vestibulární syndrom jako centrální léze
Doležal J., Albrecht V., Holkup M., Mrzena L.

P-8
Těžká spánková apnoe na podkladě masivní hypertrofie kořene jazyka
Fedorová K., Masárová M., Seko J., Zeleník K., Matoušek P., Komínek P.

P-9
BPPV zadního polokruhovitého kanálku
Francová M., Kubalíková A., Kešner A.

P-10
Raritní etiologie osteonekrózy zevního zvukovodu – chronický čistič štětičkami
Glumbíková V., Salzman R.

P-12
Dermatitis herpetitiformis Duhring – projev celiakie na ušních boltcích
Hrubá K., Kovandová D.

P-13
Bartonelóza v ORL a epidemiologie
Cha S., Taudy M., Matyášek M.

P-14
Juvenilní psamomatozní osifikující fibrom dutiny nosní – soubor 3 případů
Kaňa M., Balatková Z., Dytrych P., Plzák J.

P-15
Korekce sluchu u pacientů s Treacher-Collins syndromem – kazuistika
Kanděra J., Veselý M., Urbánková P., Gál B.

P-16
Sialolitiáza příušní žlázy u 12-letého dítěte
Kántor P., Staníková L., Zeleník K., Komínek P.

P-17
Schwannom zevního zvukovodu
Klobalová A., Bouček J., Kluh J., Fík Z.

P-18
Endokrinní orbitopatie a zkušenosti s chirurgickou léčbou na ORL klinice FNHK
Koblásová N., Mejzlík J., Dědková J., Chrobok V.

P-20
Rekonstrukce ušního boltce po resekci kožních tumorů
Leshchenko I.

P-21
Poleptanie pažeráka diskovitou batériou u detí
Libáková Z., Gernertová L., Jurovčík M., Urbanová-Vicherová G., Dytrych P., Čada Z.

P-22
Objemná cysta nazopalatinního kanálu jako příčina nosní obstrukce
Lubojacký J., Masárová M., Matoušek P., Komínek P.

P-23
Invazivní aspergilóza – chirurgie jako možnost volby
Mateášiková Z., Horáková Z., Salzman R., Novák Z.

P-24
Rhino-cerebrální mukormykóza
Mrázková M., Balatková Z., Plzák J.

P-25
ORL problematika pacientů s mukopolysacharidózou
Murgašová L., Jurovčík M., Magner M.

P-26
Cizí těleso v dutině nosní zasahující k nervus opticus – kazuistika
Pavelková L., Klozar J.

P-27
Cysty spodiny dutiny ústní různé etiologie
Peterková L., Zábrodský M., Plzák J.

P-28
Extraoseální plazmocytom ORL oblasti
Režná L., Syrovátka J.

P-29
FEES vyšetření u pacientů s dysfagií na ORL ambulanci Benešov
Rumanová A., Kešner A., Bílá Š.

P-30
Cizí těleso subgloticky jako náhodný nález u 79-letého pacienta s diagnózou spinocelulárního karcinomu plic
Schovánková H., Salzman R.

P-38
Sialoendoskopie – miniinvazivní diagnosticko-terapeutická metoda v řešení patologie slinných žláz
Sisák M., Kešner A., Benešová L., Haasová T.

P-31
Porovnání plazmové koblace a klasické adenoidektomie
Ševčík M., Němeček O., Szwarc M.

P-32
Kostní implantát Bonebridge® u dítěte s Treacher-Collins syndromem
Šikolová S., Bartoš M., Petrová B., Urík M.

P-33
Eozinofilní mediotitida – kazuistika
Šulhin J., Formánek M., Zeleník K., Komínek P.

P-39
Palacos jako rekonstrukční materiál u fraktur čelní kosti – pozdní komplikace jeho implantace
Vinklárková J., Urbánková P., Gál B.

P-36
Transorální robotická chirurgie – první zkušenosti na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNOL v letech 2021–2022
Vitoul K., Salzman R.

P-40
Sinonazální tumory s neuroendokrinní diferenciací
Zuska K., Schalek P., Chovanec M., Fischerová M., Kohlová T., Balík T., Šámal F.

© 2022–2023 Česká ORL akademie