zpět na úvodní stránku

Hlavní informace

Termín konání

1. a 2. 10. 2021

Místo konání

Univerzita Palackého v Olomouci

Velká posluchárna Staré budovy Teoretických ústavů LF UPOL

Hněvotínská 3, Olomouc

GPS: 49.5864314N, 17.2365908E

více zde

Prezident České ORL akademie

MUDr. Martin Hyravý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci | Lékařská fakulta

Odborný garant České ORL akademie

doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci | Lékařská fakulta

Témata

  • Chirurgie nedoslýchavosti (V. Chrobok, B. Gál, R. Salzman)
  • Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest (P. Komínek, K. Zeleník)
  • Poruchy spánku v ORL (J. Klozar, J. Betka ml.)
  • Onemocnění slinných žláz (I. Stárek, M. Zábrodský)

Aktivní účast

Aktivní účast bude probíhat formou e-posterů.
Všechny zaslané e-postery budou vyvěšeny na webových stránkách od 10. 9. 2021 a budou prezentovány v průběhu České ORL aka­de­mie.

Potvrzení o účasti

Vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 12 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID vzdělávací akce 100118). Potvrzení o účasti budou po skončení 7. České ORL akademie na vyžádání rozeslány elektronicky.

Užitečné informace před cestou

Užitečné informace před cestou naleznete zde.

Informační leták

Informační leták ve formátu pdf ke stažení zde.

© 2014–2021 GUARANT International spol. s r. o.