zpět na úvodní stránku

Hlavní informace

Termín konání

1. a 2. 10. 2021

Místo konání

Univerzita Palackého v Olomouci

Velká posluchárna Staré budovy Teoretických ústavů LF UPOL

Hněvotínská 3, Olomouc

GPS: 49.5864314N, 17.2365908E

více zde

Prezident České ORL akademie

MUDr. Martin Hyravý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci | Lékařská fakulta

Odborný garant České ORL akademie

doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci | Lékařská fakulta

Témata

  • Chirurgie nedoslýchavosti (V. Chrobok, J. Skřivan)
  • Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest (P. Komínek, K. Zeleník)
  • Poruchy spánku v ORL (J. Klozar, J. Betka ml.)
  • Onemocnění slinných žláz (I. Stárek, M. Zábrodský)

Aktivní účast

Aktivní účast bude probíhat formou e-posterů.
Všechny zaslané e-postery budou vyvěšeny na webových stránkách od 1. 9. 2021 a budou prezentovány v průběhu České ORL aka­de­mie.

Potvrzení o účasti

Vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 12 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID vzdělávací akce 100118). Potvrzení o účasti budou po skončení 7. České ORL akademie na vyžádání rozeslány elektronicky.


Informační leták ve formátu pdf ke stažení zde.

© 2014–2021 GUARANT International spol. s r. o.