zpět na úvodní stránku

Hlavní informace

Termín konání

29. a 30. 9. 2023

Místo konání

Fakultní nemocnice v Motole

Velká posluchárna
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

GPS: 50°04'26.1"N 14°20'28.4"E

více zde

Prezidentka České ORL akademie

MUDr. Veronika Bandúrová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
FN v Motole, Praha

Odborný garant České ORL akademie

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
FN v Motole, Praha

Témata

  • Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chirurgie rinobaze
  • Karcinom hrtanu a hypofaryngu
  • Středoušní zánět, sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů
  • Neurootologie

Aktivní účast

Aktivní účast bude probíhat formou e-posterů.
Všechny zaslané e-postery budou vyvěšeny na webových stránkách od 8. 9. 2023 a budou prezentovány v průběhu České ORL aka­de­mie.

Potvrzení o účasti

Vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Potvrzení o účasti budou po skončení 9. České ORL aka­de­mie rozeslány elek­tro­nic­ky.

Informační leták

Informační leták ve formátu pdf ke stažení zde.

© 2022 Česká ORL akademie