zpět na úvodní stránku

Program

PÁTEK 9. 10. 2020

10.00–12.00   Registrace

12.00–12.15   Oficiální zahájení

12.15–14.15   Blok I – Chirurgie nedoslýchavosti (V. Chrobok, J. Skřivan)

14.15–14.45   Přestávka

14.45–15.45   Prezentace vybraných aktivních účastníků (rezidentů)

15.45–16.15   Přestávka

16.15–18.15   Blok II – Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest (P. Komínek, K. Zeleník)

20.00–24.00   Společenský večer

 

SOBOTA 10. 10. 2020

08.00–10.00   Blok III – Poruchy spánku v ORL (J. Klozar, J. Betka ml.)

10.00–10.30   Přestávka

10.30–12.30   Blok IV – Onemocnění slinných žláz (I. Stárek, M. Zábrodský)

12.30–12.45   Oficiální ukončení

 

Postery

Porovnání vHIT a kalorizace u vestibulárního schwannomu
Albrecht V., Mejzlík J., Janouch M., Chrobok V.

Vzácná etiologie abscedující krční lymfadenitidy u 4-leté pacientky
Brnová L., Kraus J.

Orbitocelulitidy v dětském věku
Brzybohatá N., Katra R.

Hairy polyp – kazuistika
Burian J., Dytrych P.

Kapilární hemangiom kořene jazyka – kazuistika
Dostálová L., Plzák J.

Nosní granulomatóza s polyangiitidou v graviditě
Enter M., Syrovátka J.

Leiomyocelulární nádor nejistého maligního potenciálu tváře
Fuksa J., Jedlička M., Szabó A., Chovanec M.

Maligní melanom dolní nosní skořepy
Gašpierik R., Syrovátka J., Kalivoda I., Matoušek P.

Kazuistické sdělení – propagace encefalomeningomyelokély do čelistní dutiny
Hron J., Janoušek P., Paska J.

Aplikace botulotoxinu u syndromu Freyové
Hudečková M., Minks E., Gál B., Urbánková P., Rottenberg J.

Adenotomie na ORLCHHK Nový Jičín v roce 2018
Jablonská V., Syrovátka J.

Izolovaná kongenitální tracheoesofageální píštěl
Šikolová S., Jančíková J., Novotná T., Machač J.

Hyperbarická oxygenoterapie – metoda léčby náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti
Karvay V., Gál B., Urbánková P.

Primární manifestace vaskulitid v ORL: soubor případů a přehled problematiky
Koucký V., Bouček J., Kalfeřt D., Plzák J.

Význam PET-CT v diagnostice a stagingu karcinomu orofaryngu
Krátká Z., Šíblová V., Licková K., Čoček A.

Balónková dilatace sluchové trubice – zhodnocení efektu pomocí dotazníku ETDQ-7
Krejzlová K., Vodička J., Knížek Z.

Aspirace cizího tělesa u dospělého pacienta – kazuistika
Kukolová Š., Urbánková P., Rottenberg J., Veselý M., Gál B.

Kazuistika: Idiopatická trombocytopenická purpura jako vzácná příčina epistaxe u dětí
Lálová T., Kraus J.

Nodulární fasciitida tváře
Lazák J., Kalfeřt D., Krsková L., Lisý J., Mrhalová M., Prouzová Z., Plzák J.

S-point – častý, ale nepoznaný zdroj epistaxe
Masárová M., Matoušek P., Komínek P.

Papilární cystadenolymfom příušní žlázy s multifokálním výskytem
Medo J., Zemanová Z., Paska J.

Solitární fibrózní tumor dutiny nosní a levého maxilárního sinu – kazuistika
Neškudlová G., Fabián O., Plzák J.

Schwannom kořene jazyka
Novák Š., Kalfeřt D., Zábrodský M.

Synoviální sarkom orofaryngu
Pyžíková M., Syrovátka J.

Morbus Albers – Schönberg a cholesteatom zvukovodu a středního ucha – kazuistika
Razzouk P., Vodička J., Vincent O.

Postintubační subglotická stenóza III. Stupně
Schneiderová J., Zeleník K., Komínek P.

Bonebridge – aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení
Silný F., Gál B., Urbánková P., Rottenberg J., Veselý M.

Změny ve sluchovém systému u jednostranné poruchy sluchu – první výsledky
Svobodová V., Bureš Z., Profant O., Jilek M., Vencovský V., Tóthová D., Syka J.

Délka chirurgických výkonů u tumorů kůže v oblasti hlavy
Škvarlová S., Vodička J., Karvay V.

Indikace a specifika dětské tracheostomie
Švejdová A., Kordač P., Chrobok V.

Chronický středoušní zánět s cholesteatomem a problematika sluchu dle klasifikací STAM a SAMEO-ATO
Valenta T., Homoláč M., Školoudík L., Mejzlík J., Černý M., Chrobok V.

Gastrický choristom oropharyngu u novorozence
Vaněčková K., Gernertová L., Prouzová Z. , Jurovčík M., Skřivan J.

Dermatofibrosarcoma protuberans temporobazální a parotické oblasti
Verešpejová Ľ., Trnková K., Profant O., Šach J., Kletenský J., Schwarzmannová K., Chovanec M.

Invazivní mykotická rinosinusitida
Vinklárková J., Žampachová V., Urbánková P., Rottenberg J., Gál B.

Kazuistika – cysta příštítného tělíska
Voráčková A., Vodička J., Dejdarová L.

Parciální resekce příušní slinné žlázy pro benigní tumor hlubokého listu
Votava M., Kuchař M. , Plzák J.

Poleptání dýchacích a polykacích cest
Zeinerová L., Černý M., Šatanková J., Chrobok V.

© 2019–2020 GUARANT International spol. s r. o.