zpět na úvodní stránku

Podpora mladých kolegů

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům k aktivní účasti na 9. České ORL akademii

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na 9. České ORL akademii mladých ORL lékařů do 35 let. Registraci si každý žadatel zajišťuje samostatně dle podmínek odborné akce.

Výše podpory je 2000 Kč pro jednoho lékaře, celkem bude podpořeno 6 lékařů vybraných k aktivní orální prezentaci.

Podpora bude vyplacena na základě darovací smlouvy ČLS JEP po splnění výše uvedených podmí­nek. Darovací smlouvu připravuje GUARANT International spol. s r. o., zasílá k podpisu předsedovi ČSORLCHHK, poté GUARANT International spol. s r. o. odešle na sekretariát ČLS JEP k vyplacení finančního daru.

Vzhledem k tomu, že účelem daru je další vzdělávání, neodvádí se z daru daň. Dle zákona č. 357/1992 Sb. je od daně darovací osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Více informací o podpoře mladých k aktivní účasti v roce 2023 na www.otorinolaryngologie.cz.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

 

 

 

© 2022–2023 Česká ORL akademie