Vítejte na webových stránkách České ORL Akademie!

Důležitá data

Aktivní účast na ORL akademii 2021

  • bude formou posterů, termín pro zaslání posterů od 15. 5. do 31. 7. 2021
  • postery budou prezentovány na webových stránkách od 1. 9. 2021
  • vybraní autoři k aktivní účasti budou vyrozuměni do 31. 8. 2021

Registrace

  • otevření registrace 1. 5. 2021
  • ukončení včasné registrace 31. 8. 2021

 

Bezpečná akce (COVID-19)

Aktuální situaci bereme vážně a máme připravenou sérii bezpečnostních opatření.

Další informace naleznete zde.

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ke stažení zde.

Rádi bychom Vás upozornili, že na místě konání budou platby přijímány pouze platebními kartami.

S politováním Vás musíme informovat, že ORL akademie 2020 vzhledem k ak­tu­ální pandemii COVID-19 (riziko pře­no­su infekce, ak­tu­ální i před­po­klá­da­né restrikce v organizaci hromadných akcí, aktuální zákazy služebních cest ředitelů a děkanů jed­not­li­vých nemocnic a fakult) je odložena na 1.–2. 10. 2021.

V nejbližších dnech Vás budeme informovat o dalších po­drob­nos­tech souvisejících se zrušením letošního ročníku ORL akademie.

 

© 2014–2021 GUARANT International spol. s r. o.