zpět na úvodní stránku

Postery 2020

6 nejlépe hodnocených posterů

Akutní závrať v pohotovostní službě ORL lékaře
Albrecht V., Školoudík L., Sila P., Mejzlík J., Janouch M., Chrobok V.

Audiometrické vyšetření změn ve sluchovém systému při stárnutí
Fuksa J., Kuchárová D., Svobodová V., Profant O., Jílek M., Bureš Z., Vencovský V., Chovanec M., Syka J.

Chirurgická léčba Zenkerova divertiklu: retrospektivní analýza 84 případů
Kaňa M., Kalfeřt D., Plzák J.

Úspěšnost panendokospie při pátrání po karcinomu neznámé primární lokalizace v závislosti na výsledku PET CT
Koucký V., Kalfeřt D., Plzák J.

Význam FNAC v rámci diagnostiky tumorů příušní žlázy
Kukolová Š., Urbánková P., Gál B.

Jak proudí vzduch „zdravým“ nosem?
Plášek M., Lubojacký J., Matoušek P., Komínek P.

 

Dlaždicobuněčný karcinom zevního zvukovodu – Analýza výsledků léčby za 20 let
Babičová M., Bouček J.

Meningeom spánkové kosti
Blatová B., Zeleník K., Komínek P.

Epiglotitidy v dětském věku
Brzybohatá N., Katra R.

Respirační epiteliální adenomatoidní hamartom dutiny nosní
Debnárová M., Matoušek P., Komínek P.

Pleomorfní adenom podčelistní žlázy
Enter M., Syrovátka J.

Adenom středouší imitující pozdní pooperační komplikaci
Fedorová K., Formánek M., Židlík V., Zeleník K., Komínek P.

Laterální kantotomie
Gašpierik R., Syrovátka J.

Raritní sklerozující mukoepidermoidní karcinom příušní žlázy
Hajná L., Procházková E., Binková H.

Návštěvnost pohotovostní ORL ambulance FNHK v období pandemie COVID-19
Homoláč M., Chrobok V., Kordač P.

Možnosti chirurgické léčby u farmakorezistentní Ménièrovy choroby
Hrubá S., Balatková Z., Čada Z., Bandúrová V., Koucký V., Komarc M., Plzák J.

Ameloblastom
Hudečková M., Gál B., Urbánková P., Hanák J., Navrátil M., Velecký L.

Operace frontální dutiny zevním přístupem – kazuistiky
Hybnerová F., Kovář D., Filipovský T., Astl J.

Hyoidopexe jako součást víceúrovňové chirurgické terapie obstrukční spánkové apnoe
Jeřábková Z., Šteffl M., Chovanec M.

Variace a. carotis interna a jejich význam při tonzilektomii a adenoidektomii
Kántor P., Komínek P.

Chirurgická léčba hyperparatyreózy na přelomu dvou tisíciletí
Kossuthová N., Čelakovský P., Mejzlík J., Chrobok V.

Nádory velkých slinných žláz – histologické typy a chirurgické přístupy na ORL oddělení TN v letech 2015–2020
Krátká Z., Paska J., Licková K., Čoček A.

Eozinofilní otitis media a její diagnostika
Krejzlová K., Vodička J., Knížek Z.

Výskyt a management léčby likvorových pseudocyst u pacientů po operaci vestibulárního schwannomu
Lazák J., Fík Z., Čada Z., Betka J., Bouček J., Zvěřina E., Plzák J.

Koincidence velké cysty parafaryngu a bilaterálního Whartinova tumoru: epitelio-myoepiteliální karcinom
Mateášiková Z., Salzman R., Michálek J.

Dermoidní cysta spodiny dutiny ústní
Navrátilová M., Syrovátka J.

Pull- through resekce karcinomů dutiny ústní retrospektivní analýza
Novák Š., Zábrodský M.

Tracheopathia osteochondroplastica
Palenik M., Gál B., Urbánková P., Feitová V.

Zhoubné nádory dutiny nosní a paranasálních dutin
Papežová L., Čelakovský, P., Černý M., Chrobok V.

Rizikové faktory krvácení po adenotomii
Petrová B., Šikolová S., Bartoš M., Urík M.

Iatrogenní subglotická stenóza
Pištěková N., Svárovský J., Votruba J.

Řešení krvácivých stavů u pacienta po nechirurgické léčbě karcinomu hypofaryngu – kazuistika
Razzouk P., Vodička J.

Supraglotoplastika u laryngomalácie I. a II. typu
Schneiderová J., Zeleník K., Komínek P.

Případ izolované metastázy karcinomu ledviny do hrtanu – možná spojitost s nízkodávkovou jadernou radiací
Stapleton-Garcia P., Motola M., Čoček A., Paska J.

Přínos vysokofrekvenční tónové audiometrie na ORL klinice FN v Motole retrospektivní studie
Svobodová V., Profant O., Plzák J.

Kongenitální stenóza pyriformní apertury nosu
Šejvlová E., Šatanková J., Švejdová A., Dědková J., Chrobok V.

Sinonazální nediferencovaný karcinom maxilární dutiny na podkladě invertovaného papilomu
Škvarlová S., Vodička J., Knížek Z., Vrbacký A.

Nefunkční karcinom příštítného tělíska
Šplíchalová E., Holý R., Traboulsi E., Zadražilová A., Astl J.

Nazolabiální cysta
Šulhin J., Matoušek P., Komínek P.

Polygrafický monitoring na ORLCHHK Nový Jičín
Švancárová V., Syrovátka J., Plačková M.

Model hrtanu prasete – vnitřní svaly a inervace
Švejdová A., Chrobok V.

Rozdíly v řečových testech u lehké a težké presbyakuze
Tóthová D., Svobodová V., Vencovský V., Profant O., Bureš Z., Jílek M., Syka J., Kluh J., Plzák J.

Zlomenina kostry hrtanu – kazuistika
Valenta T., Černý M., Chrobok V.

Zkušenosti s implantací hlasových protéz na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FNOL v 2016–2020
Vitoul K., Beláková P., Salzman R.

Soubor případů akutní epiglotitidy z ORL pracoviště Pardubice mezi lety 2001–2020
Voráčková A., Vodička J., Michálek R., Knížek Z.

Akutní pooperační dušnost
Zbořil A., Vodička J., Knížek Z.

Zenkerův divertikl – kazuistika a soubor pacientů na ORL klinice FNHK v letech 2015–2020
Zeinerová L., Černý M., Dědková J., Chrobok V.

© 2022 Česká ORL akademie