back to homepage

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové

rádi bychom Vás pozvali již na čtvrtý ročník České ORL akademie, který se bude konat v Praze ve dnech 6. a 7. října 2017. Stejně jako v minulých ročnících budou v ucelených blocích komplexně zpracována 4 témata, jejichž rozsah je vhodný jak pro rezidenty ve specializační přípravě, tak pro lékaře, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své znalosti diskutované problematiky. Pro letošní rok jsme připravili tato témata: 

  • Středoušní zánět, sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů (V. Chrobok, I. Šlapák)
  • Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chirurgie rinobaze (J. Plzák, P. Matoušek)
  • Neurootologie (Z. Čada, A. Hahn)
  • Karcinom hrtanu a hypofaryngu (J. Klozar, M. Zábrodský

Těšíme se na Vaši účast.

Za organizační výbor:

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
Prezident kongresu

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Odborný garant kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole, Praha

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.