back to homepage

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové

rádi bychom Vás pozvali již na pátý ročník České ORL akademie, který se bude konat v Mikulově ve dnech 12. a 13. října 2018. Stejně jako v minulých ročnících budou v ucelených blocích komplexně zpracována 4 témata, jejichž obsah je vhodný jak pro rezidenty ve specializační přípravě, tak pro lékaře, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit své znalosti diskutované problematiky. Letošním rokem bude završen pětiletý cyklus systematické předatestační přípravy a budou prezentována témata:

  • Štítná žláza (J. Betka, J. Plzák)
  • Zánětlivé nemoci hltanu (P. Komínek, J. Astl)
  • Nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy (V. Chrobok, J. Betka)
  • Traumatologie v ORL oblasti (B. Gál, I. Šlapák)

Těšíme se na Vaši účast v krásném prostředí Mikulova.

Za organizační výbor

MUDr. Miroslav Veselý
Prezident kongresu

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Odborný garant kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.